RSS Feed

Om Bergen Impro Storband

Bergen Impro Storband ble stiftet i September 2011 etter initiativ fra John Hegre og Ole Andre Farstad. Impro storbandet ønsker å samle alle musikere i Bergen med en felles interesse for; å prøve ut improvisasjon i forskjellige former, jobbe i prosess og skape en platform hvor man kan forske på forskjellige måter å tilnærme seg improvisasjon i en stor gruppe, fra det helt frie, til metoder og teknikker for å lede og forme det musikalske forløpet. Ønsket er å få med et vidt spenn av instrumenter og musikalske bakgrunner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: